Siuntos būklė pristatymo metu

  • Siuntos būklė

    PRIEŠ PRIIMDAMI KURJERIO PRISTATYTĄ PREKĘ, atidžiai patikrinkite siuntos būklę.

    Jeigu pastebėjote išorinius pakuotės pažeidimus, BŪTINAI tai pažymėkite įteiktuose siuntos pristatymo dokumentuose  NEDELSDAMI !

     LABAI SVARBU! Jeigu priėmėte siuntą ir prekės gavimo dokumentuose nenurodėte jokių pažeidimų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeista ir jokios vėlesnės pretenzijos dėl prekės pažeidimų nėra priimamos.